• możliwości

Projekty Unijne

ZAPYTANIA OFERTOWE

  

  

WDROŻENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PANELI ŚWIETLNYCH Z DIODAMI CSP

 

W ramach Programu 3.2.2 Banku Gospodarstwa Krajowego „Kredyt Technologiczny” prowadzona jest inwestycja o łącznej wartości 12 mln złotych netto. Dofinansowanie unijne wynosi 5,4 mln złotych netto.

 Okres inwestycji to październik 2017 - czerwiec 2018.

Zakres inwestycji obejmuje wyposażenie Siled Sp. z o.o. w linię technologiczną, niezbędną do produkcji innowacyjnej lampy LED CSP na panelu wielkogabarytowym „Long Board”.

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„System inteligentnego oświetlenia LED do zastosowań przemysłowych”

W ramach działań 1.4-4.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.
Umowa UDA-POIG.01.04.00-22-074/09-00; UDA-POIG.04.01.00-22-074/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 22 lipca 2010 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.09.2015 r.

Projekt składa się z dwóch etapów:

1) I Etap Projektu obejmował realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z przeprowadzeniem badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - z sukcesem zakończono realizację 29.02.2012 
2) II Etap Projektu obejmuje realizację pełnego zakresu rzeczowego związanego z wdrożeniem wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych powstałych w ramach I Etapu Projektu do działalności gospodarczej przedsiębiorcy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Realizacja zakończy się najpóźniej 30.09.2015

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych na skalę Europy zastosowań przemysłowych Systemu Inteligentnego Oświetlenia LED. Kierunki badań są ściśle związane z opracowaniem inteligentnego oświetlenia przemysłowego połączonego z systemem lokalizacji wewnątrz budynków, podsystemami wykorzystującymi infrastrukturę bezprzewodową utworzoną przez lampy LED.

Spółka SILED opracowuje połączenie trzech najnowszych technologii:
• oświetlenia wykorzystującego nowoczesne wysokowydajne diody LED o białym świetle,
• inteligentnych algorytmów sterowania opartych na sztucznych sieciach neuronowych i
• logice rozmytej oraz łączności z użyciem najnowocześniejszych technologii bezprzewodowych.

Więcej informacji o POIG na stronach:
http://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE - PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY

 

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Stworzenie centrum badawczego oraz wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych, LED-owych opraw oświetleniowych wraz z systemem inteligentnego sterowania oświetleniem publicznym”

W ramach działań  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Działania 1.2 Umowa nr UDA-RPPM.01.02.00-00-226/09-00 o dofinansowanie projektu, została zawarta 30.12.2010 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 30.06.2013 r.

Projekt obejmuje:

1. Działania inwestycyjne związane z dwoma głównymi elementami: 
a) tworzenie centrum badawczo-rozwojowego, 
b) zakupienie linii produkcyjnej.

2. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

a) Centrum badawczo-rozwojowe:

• sprzęt do pomiaru charakterystyk świetlnych
• sprzęt do pomiaru kompatybilność elektromagnetycznej (EMC)
• sprzęt do badania sieci zigbee
• stanowisko do debuggowania oprogramowania
• stanowisko do projektowania i symulacji urządzeń elektronicznych

b) Linia produkcyjna:

• linia SMT
• sprzęt do kontroli i kalibracji procesu produkcyjnego
• sprzęt dla montażystów

 

Pragniemy poinformować, że SILED Sp z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.
„Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla Siled Sp. z o.o. szansą wejścia na nowe rynki”

W ramach Etapu I Działania 6.1 Paszport do eksportu, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Umowa UDA-POIG.06.01.00-22-066/11-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 11 października 2011 r.

Projekt został zrealizowany w 2012 roku.

 


Projekty unijne